Perearstikeskuse kodukord

Et kõigi patsientide vastuvõtt laabuks võimalikult ladusalt, palume kõigil abivajajatel lahkesti arvestada järgmiste punktidega:

Vastuvõtud

 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda, telefonil 45 24 300
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 20 minutit. Kui olete kindel, et aega võib kuluda rohkem, soovitame registreerida kaks aega
 • Mitme pereliikmega tulles peab igale pereliikmele registreerima eraldi aja
 • Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust (näiteks äge haigestumine, tõendisoov, retseptide pikendamine jne)
 • Vastuvõtule palume tulla 5 minutit varem. Hilinemise korral tuleb varuda aega ja jääda ootama ootejärjekorda või registreerida uus aeg
 • Vastuvõtule tulles palume oodata ooteruumis, kuni arst või õde teid kutsub
 • Ägedalt haigestunud patsiente võtab esmalt vastu pereõde. Järjekorras lahendatakse registreerunud patsientide probleemid ja seejärel ootamatult kohaletulnute omad
 • Kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest võimalikult kiiresti teatada
 • Palume mõistvat suhtumist, kuid Teid registreeritakse mõne teise arsti vastuvõtule. See on vajalik, et tagda kiirem arstiabi, sest perearstid osalevad aeg-ajalt täiendkoolitustel, puhkavad või on haiguslehel. Meie keskus on residentide õppebaas.
 • Kui Te haigestusite ning vajate töövõimetuslehte, siis kontakteeruge esimesel päeval pereõega, et saaksime avada töövõimetuslehe, anda esmased ravisoovitused ning kokku leppida aeg vastuvõtule
 • NB ! Haiguslehti tagantjärele ei vormistata!
 • Võimalik on arstiga (pereõega) konsulteerida ka telefoni teel. Kui kohe ei saa vastata, siis palutakse Teil jätta oma telefoni number ning Teile helistatakse esimesel võimalusel tagasi

Saatekirjad

 • Saatekirja ei ole vaja järgmiste arstide vastuvõtule: silmaarst, naistearst, naha-ja suguhaiguste arst, psühhiaater, hambaarst
 • Kui vajate saatekirja eriarsti visiidile, tuleb eelnevalt registreerida aeg perearsti vastuvõtule

Retseptid

 • Tellitud retseptid  saab osta apteegist järgmisel tööpäeval alates kella 17.00-st
 • Kroonilisel haigel peab kodus olema vähemalt paari nädala varu oma rohtudest. See on eriti oluline suvel, mil arstid puhkavad ja uue retsepti saamine võib aega võtta

Koduvisiidid

 • Koduvisiidi vajaduse otsustab arst. Kodus on arsti võimalused Teie haiguse diagnoosimiseks, kvaliteetse abi andmiseks ja ravi määramiseks väga piiratud, seetõttu kutsume haige enamasti keskusesse.
 • Koduvisiidi tasu on 5 eurot

Nimistust lahkumine

 • Kui soovite perearsti nimistust lahkuda, väljastame Teie ambulatoorse kaardi kahe tööpäeva jooksul alates sooviavalduse laekumisest