Perearstikeskuse kodukord

Perearsti nimistusse astumine

Hetkel ei registreerita uusi patsiente Kuressaare Perearstikeskuse arstide nimistutesse, kuna kõik nimistud on ületanud optimaalse suuruse 1600, mis on kokkulepitud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi Hea Tahte leppes.

Optimaalne nimistu suurus võimaldab tagada perearstiabi kvaliteedi ja teenuste kättesaadavuse meie nimistu patsientidele.

Terviseameti lehel kuvatud vabad kohad nimistutes on mõeldud veel sündimata laste jaoks, kelle vanemad on meie arstide nimistutes.

Vabandame ning palume mõistvat suhtumist.

 

Et kõigi patsientide vastuvõtt laabuks võimalikult ladusalt, palume kõigil abivajajatel lahkesti arvestada järgmiste punktidega:

Vastuvõtud

 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb alati registreeruda, telefonil 45 24 300
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 20 minutit. Kui olete kindel, et aega võib kuluda rohkem, soovitame registreerida kaks aega
 • Mitme pereliikmega tulles peab igale pereliikmele registreerima eraldi aja
 • Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust (näiteks äge haigestumine, tõendisoov, retseptide pikendamine jne)
 • Vastuvõtule palume tulla 5 minutit varem. Hilinemise korral tuleb varuda aega ja jääda ootama ootejärjekorda või registreerida uus aeg
 • Vastuvõtule tulles palume oodata ooteruumis, kuni arst või õde teid kutsub
 • Ägedalt haigestunud patsiente võtab esmalt vastu pereõde. Järjekorras lahendatakse registreerunud patsientide probleemid ja seejärel ootamatult kohaletulnute omad
 • Kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest võimalikult kiiresti teatada
 • Palume mõistvat suhtumist, kuid Teid registreeritakse mõne teise arsti vastuvõtule. See on vajalik, et tagada kiirem arstiabi, sest perearstid osalevad aeg-ajalt täiendkoolitustel, puhkavad või on haiguslehel. Meie keskus on residentide õppebaas
 • Kui Te haigestusite ning vajate töövõimetuslehte, siis kontakteeruge esimesel päeval pereõega, et saaksime avada töövõimetuslehe, anda esmased ravisoovitused ning kokku leppida aja vastuvõtule
 • NB ! Haiguslehti tagantjärele ei vormistata!
 • Võimalik on arstiga (pereõega) konsulteerida ka telefoni teel. Kui kohe ei saa vastata, siis palutakse Teil jätta oma telefoni number ning Teile helistatakse esimesel võimalusel tagasi
 • E-kirjadele vastatakse 3 tööpäeva jooksul

Saatekirjad

 • Saatekirja ei ole vaja järgmiste arstide vastuvõtule: silmaarst, naistearst, naha-ja suguhaiguste arst, psühhiaater, hambaarst
 • Kui vajate saatekirja eriarsti visiidile, tuleb eelnevalt registreerida aeg perearsti vastuvõtule

Retseptid

 • Tellitud retseptid  saab osta apteegist järgmisel tööpäeval alates kella 17.00-st
 • Kroonilisel haigel peab kodus olema vähemalt paari nädala varu oma rohtudest. See on eriti oluline suvel, mil arstid puhkavad ja uue retsepti saamine võib aega võtta

Koduvisiidid

 • Koduvisiidi vajaduse otsustab arst. Kodus on arsti võimalused Teie haiguse diagnoosimiseks, kvaliteetse abi andmiseks ja ravi määramiseks väga piiratud, seetõttu kutsume haige enamasti keskusesse
 • Koduvisiidi tasu on 5 eurot

Nimistust lahkumine

 • Kui soovite perearsti nimistust lahkuda, väljastame Teie ambulatoorse kaardi kahe tööpäeva jooksul alates sooviavalduse laekumisest