Eriteated

 

Perearstikeskusesse kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.

Meelespea patsiendile perearsti vastuvõtule tulekuks

EPS-i juhised COVID-19 haiguse perioodiks

Teated!

Nüüdsest on võimalik pöörduda perearstikeskuse poole ka läbi portaali  https://arstikeskus.ee/  mis võimaldab patsiendil teha järgnevaid toiminguid:

                1) edastada tervisega seonduvaid muresid;

                 2) esitada retseptiuuenduse soove;

                 3) edastada haiguslehe/hoolduslehe avamise/lõpetamise soove;

                 4) taotleda tervisega seonduvaid tõendeid;

                 5) registreerida vaktsineerimiseks.

Pöördu keskuse poole ainult ühe kanali kaudu korraga (nt arstikeskus.ee, telefon või e-post), et vältida segadust.

Kui oled oma pöördumise juba e-posti või telefoni teel edastanud, siis ära sama pöördumist portaali kaudu algata.

Alates 02.01.2020 töötab Kuressaare Perearstikeskus tervisekeskusena ja on avatud E-R 08:00-18:00

Kuressaare Perearstikeskus on kolinud Kuressaare Haiglasse! Asume D-korpuse (endine polikliinik) I korrusel.

Tervisekeskusena pakume koostöös Kuressaare Haiglaga ka füsioteraapia-, ämmaemandus- ja koduõendusteenust.

Nimistu N0343, teeninduspiirkonnaga Mustjala vald ja Ruhnu vald, ajutiseks asendajaks on alates 01.01.22 dr Kersti Tuuling.